Lietošanas noteikumi

SIA M.A.Studija (reģ. nr. 40103634284, adrese: Kr.Valdemāra iela 143 k2 - 53 , Rīga, Latvija, LV-1013) turpmāk tekstā – Pārdevējs – interneta veikala lietošanas noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, ir attiecināmi uz visiem vietnes apmeklētājiem neatkarīgi no tā, vai tie veic vai neveic pasūtījumu styliste.lv interneta veikalā, turpmāk tekstā – Klients.

Pasūtot Preci, Klients ir iepazinies un piekrīt Pārdevēja Noteikumiem.

Pārdevējs ir tiesīgs veikt grozījumus veikala Noteikumos.

Savstarpējās attiecības starp Pārdevēju un Klientu reglamentē Latvijas Republikas likumdošana.

Visu interneta veikalā izvietoto Preču cenas ir norādītas EUR valūtā un ietver visus paredzētos nodokļus. Veicot apmaksu ar bankas pārskaitījumu, par apmaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kad nauda ir saņemta www.styliste.lv bankas kontā. Pasūtijuma izpilde tiek uzsākta tikai pēc apmaksas veikšanas. 

PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA UN APMAKSA

Klients noformē pasūtījumu, pievienojot vēlamās Preces “iepirkumu grozā”, un, norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, telefona numuru, e-pastu, apmaksas un piegādes veidu. Piekrītot kļūt par Lietotāju, klientam ir jānorāda aktīva, klientam pieejama e-pasta adrese un jāizdomā parole.  Ievadot savus datus Klients uzņemas visu atbildību par to, ka dati ievadīti korekti un atbild par to konfidencialitāti.

Pārdevējs apstiprina, ka Klienta sniegtie dati tiek izmantoti tikai produktu pārdošanas un piegādes mērķiem, izpildot personas datu aizsardzības prasības, kas noteiktas Latvijas Republikas likumdošanā.

Pārdevējs nav atbildīgs par Klienta sniegto datu precizitāti, noformējot pasūtījumu.

Pārdevējs nepārbauda produkta pircēja vai īpašnieka personas datus un neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas var rasties, izmantojot svešas maksājumu kartes vai personas datus. 

Veiksmīgi noformējot pasūtījumu, uz Klienta e-pastu tiek nosūtīts apstiprinājuma e-pasts, kurā tiek norādīts pasūtījuma statuss un cita papildus informācija. Ja apstiprinājuma e-pasts netiek saņemts,  jāsazinās ar Pārdevēju.

Pasūtījums tiek nodots ražošanai tikai pēc pirkuma apmaksas veikšanas.

Klientam ir iespēja izvēlēties vienu no trīs apmaksas veidiem: apmaksa ar karti, apmaksa interneta bankā vai apmaksa ar “Paypal” (starptautisks maksājumu veikšanas serviss).

Kad pasūtījums ir gatavs, Klients saņem e-pastu, kur tiek informēts par to, ka pasūtījums ir izsūtīts.

PIEGĀDE UN PASŪTĪJUMA SAŅEMŠANAS TERMIŅŠ

Pasūtījuma ražošanas laiks ir 3-7 darba dienas, sākot skaitīt ar nākamo darba dienu pēc pasūtījuma veikšanas. Katrs pirkums tiek individuāli izgatavots šī termiņa ietvaros un pēc tam nodots izvēlētajam piegādātājam.

Pasūtījuma saņemšanas termiņš ir atkarīgs no piegādes reģiona un adreses, no attiecīga piegādes dienesta darba laika, kurš nodrošina šī pasūtījuma piegādi un nav tieši atkarīgs no Pārdevēja.

Pasūtījums tiek piegādāts Klientam vai personai, kura norādīta Pasūtījumā, kā šī Pasūtījuma saņēmējs uz adresi, kura norādīta kā saņemšanas adrese.

Gadījumos, kad Prece nav piegādāta Klientam, tās nozaudēšanas pasta (kurjerpasta) dienesta darbinieku vainas dēļ, Pārdevējs atlīdzina Klientam apmaksātās preces un piegādes vērtību tikai pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis no pasta dienesta nozaudēšanas apliecinājumu vai kompensāciju.

Pārdevējs nav atbildīgs par Preču piegādes nokavējumu, kas radies izvēlētā piegādātāja servisa rīcības rezultātā, savlaicīgi nepiegādājot preces. Ja Klients LR nav saņēmis savu pasūtījumu 30 dienu laikā no nosūtīšanas dienas, tas par šo faktu informē Pārdevēju, nosūtot informāciju uz pa e-pastu info@styliste.lv norādot sava pirkuma numuru un datumu. 

PRECES ATGRIEŠANA

Ja vēlaties preci atgriezt vai samainīt, lūdzu sazinieties ar SIA M.A.Studija, Kr. Valdemāra iela 143 k2 - 53, Rīga, LV-1012, tel.: +371 22090061, e-pasts: info@styliste.lv, norādot savu pasūtījuma numuru un iemeslu kādēļ vēlaties preci atgriezt.

Klientam ir tiesības atteikties no pasūtītas Preces 14 dienu laikā no tās saņemšanas. Preces atgriešana ir iespējama tikai gadījumos, ja precei ir saglabāts ārējais izskats, patēriņa īpašības, tās oriģināls iesaiņojums un marķējums.

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ no Klienta Preci, ja Prece netika atgriezta oriģinālā iesaiņojumā, iesaiņojums ir nopietni bojāts, ir manāmas nelielas lietošanas pazīmes.

Klientam ir tiesības atteikties no pasūtītās Preces, ja tai ir konstatēts rūpniecisks defekts vai Prece pēc saudzīgas mazgāšanas (ievērojot kopšanas instrukciju), ir mainījusi krāsu vai deformējusies. 

Atgriežot Preci atpakaļ, Klients var apmainīt to pret analogu Preci vai saņemt atpakaļ samaksāto naudu. Piegādes izmaksas no Pārdevēja puses tiek segtas tādā gadījumā, ja Precei ir bijis rūpniecisks defekts. Ja izvēlēsieties saņemt atpakaļ samaksāto naudu, tā tiks pārskaitīta uz kontu, no kura tika veikts pirkums, 30 darba dienu laikā pēc preces saņemšanas atpakaļ pie Pārdevēja. 

Pārdevējs patur tiesības nemainīt un neatgriezt samaksāto summu individuāli pielāgotām precēm un pasūtījumiem. 

UZMANĪBU! Higēnisku apsvērumu dēļ, apakšveļu un peldkostīmus atpakaļ nepieņemam un nemainām.

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Vietnes saturs ir SIA M.A.Studija īpašums. To aizsargā Latvijas Republikas likumdošana un citi starptautiski likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību. Vietnes satura pārpublicēšana un kopēšana ir atļauta tikai personīgai lietošanai. Vietnes satura pārpublicēšana un kopēšana citiem mērķiem, bez rakstiski saskaņotas atļaujas, ir aizliegta.

STRĪDU ATRISINĀŠANA

Visus strīdus, kas radušies starp Pārdevēju un Klientu, puses risina pārrunu ceļā. Ja puses nevar vienoties, visi strīdi tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

Pārdevējs nav atbildīgs par pasūtījuma neizpildi un citu saistību nepildīšanu, ja ir radušies nepārvaramas varas apstākļi – saistību neizpilde no trešo personu puses, nacionāla mēroga ārkārtas stāvoklis, terorisms vai tā draudi, vides un klimata anomālijas. Ja rodas šādi apstākļi, Pārdevējs cenšas novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

Jautājumi, kas nav atrunāti Pārdevēja Noteikumos, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.